Unemployment rate / Рівень безробіття

Кожного місяця спеціальний відділ Департаменту зайнятості (Department of Labor), який має назву «Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics, BLS)» збирає інформацію і формує так званий Household survey - результат опитування населення. Беруться близько 60 000 сімей. Враховуються тільки особи, що не мають роботи і активно її шукають - тобто зареєстровані безробітні. Отримане число ділиться на повне число опитаних, множиться на 100 і називається unemployment rate. Доповідь про зайнятість є, можливо, найсильнішим з усіх «двигуном ринку форекс». Це пояснюється двома основними причинами. По-перше, дані по зайнятості населення дуже важко прогнозуються, тому оголошені значення часто розходяться з очікуваними і викликають негайну корекцію. По-друге, ці дані дуже добре відображають справжній стан економіки. Незважаючи на те, що їх часто уточнюють, інвестори ставляться до них як до негайного керівництва до дії. Зростання безробіття (падіння зайнятості), як правило, супроводжується падінням курсу національної валюти. Однак для кожної з країн на сьогодні існують офіційно поширені дані щодо ефективного безробіття. Тобто, про допустимі і навіть бажані для процвітання економіки розміри безробіття. На сьогодні ці розміри коливаються від 3 до 7 відсотків від усього працездатного населення залежно від країни. Високе безробіття - це погано. Воно сприяє соціальній напруженості, зменшенню кількості людей середнього класу («опори демократії») і зниженню чистої маси реальних доходів населення. Низьке безробіття - це погано, тому що у працівників пропадають стимули до доброї праці і починають страждати інтереси роботодавців. Оптимальне значення безробіття знаходиться на перетині інтересів двох великих груп - роботодавців та працівників. Неминучий компроміс між ними, інакше страждають інтереси однієї з груп і це може призвести до революційного вирішення питання.