Офіційна термінологія трейдера

-А-

Арбітраж (Arbitrage) - безризиковий вид торгівлі, коли одна і та ж валюта одночасно купується і продається проти іншої для отримання прибутку із-за різниці в цінах у двох контрагентів.

Аналітичний прогноз (Forecast) - оцінка майбутньої тенденції з допомогою дослідження та аналізу доступної інформації. Прогнозування (forecasting) являє собою перспективну фінансову інформацію, підготовлену на основі наявних знань, фактів, теорій і суджень - припущень щодо майбутніх подій, які, скоріш за все повинні відбутися.


-Б-

Базова валюта (base currency) - перша валюта у валютній парі. Торгова операція здійснюється з базовою валютою за валюту котирування.

Баланс (balance) - сукупний фінансовий результат всіх повних закінчених транзакцій і операцій внесення/зняття коштів з торгівельного рахунку.

Брокер - організація, що надає послуги кредитування та підтримки трейдерів.

Брейкаут (Breakout) - різкий рух курсу через деяку умовну межу (попередня вершина або дно, рівень консолідації).


-В-


Валютна пара (Currency pair) - це дві валюти, які утворюють валютний курс і є об'єктом торговельної операції.

Валютне котирування (Exchange quotation) - встановлення курсу іноземної валюти по відношенню до валюти даної країни на основі законів, норм, правил, що діють у даній країні. Котирування валют проводиться державними (національними) або найбільшими комерційними банками.

Валютне забезпечення (Currency security) - грошова система, згідно якої валюти, конвертовані в золото (особливо американський долар), служать для покриття національної грошової маси, а також міждержавних розрахунків.

Вальвація (Evaluation) - встановлення курсу (вартості) іноземної валюти в національній грошовій одиниці.

Відсоткова ставка (Discount rate) - ставка центрального банку за операціями з іншими кредитними установами. Через облікову ставку, центральний банк має можливість впливати на процентні ставки комерційних банків, на рівень інфляції в країні та курс національної валюти. При зменшенні процентних ставок підвищується ділова активність і збільшується інфляція. Підвищення відсоткових ставок призводить до зниження ділової активності, зниження інфляції і подорожчання національної валюти.

Відкрита позиція - результат першої частини повної закінченої транзакції. В результаті відкриття позиції у Клієнта виникають зобов'язання: здійснити протилежну операцію того ж об'єму; підтримувати equity не нижче 10% необхідної маржі.

Відкриття ринку - відновлення торгівлі після вихідних, святкових днів або після перерви між торговими сесіями.

Відкладений ордер - розпорядження Клієнта Дилера відкрити позицію при досягненні ціною рівня ордера.

Вільна маржа - незадіяні в заставі на відкриті позиції кошти. Розраховується: Free Margin = Equity - Margin.

Висхідний або бичачий тренд - якщо на графіку спостерігаються послідовно зростаючі цінові максимуми і послідовно підвищуються цінові мінімуми, то можна стверджувати, що на ринку сформувалася висхідна тенденція.

Волатильність (Volatility) - непостійність, мінливість курсу на біржі за конкретний період, що розглядається.


-Г-

ГэпГеп - англ. Gap, значний розрив, стрибок у котируваннях. Зазвичай трапляється між ціною ранкового відкриття і попереднього закриття вечірнього ринку. Виникає в разі зміни ринкової ситуації за той час, поки торги не проводилися.

Гребінка (Comb) - поняття, яке застосовується до чергування білих і чорних свічок в торговому коридорі.«Голова і плечі» (Head and Shoulders) - фігура теханалізу, що нагадує лінію плечей, шиї і голови людини. Inverse Head and Shoulder - перевернуті «голова і плечі».


-Д-

Дилінг - торгівля безготівковою валютою.

Дилінговий центр - компанія, що надає доступ на валютний ринок шляхом формування пулу заявок клієнтів на відкриття позицій.

Дивергенція (Дивергенція) - це одна із ситуацій технічного аналізу, коли ціновий графік фінансового інструменту і графік індикатора направлені в різні сторони.

Диверсифікація (Diversification) - (позднелат. diversificatio - зміна, різноманітність, від лат. diversus - різний і facio - роблю) торгівля на декількох ринках (кількома інструментами) для зменшення цінових ризиків.


-Е-

Екьюті - ліквідні кошти, тобто величина коштів, яка буде на балансі рахунку, якщо за поточним котируванням закрити всі відкриті позиції трейдера. Equity динамічно змінюється в залежності від суми прибутку і збитків по відкритих операціях.

EUREUR\JPY - Євро до японської єни — Евройен.

EUR- Євро - Єва, еврика.

Equity - заможна частина рахунку Клієнта з урахуванням відкритих позицій, яка пов'язана з Балансом і Floating (Profit/Loss) розраховується наступною формулою: Balance + Floating + Swap. Це кошти на рахунку Клієнта зменшені на поточний збиток за відкритими позиціями і збільшені на поточний прибуток за відкритими позиціями.


-Є-


-Ж-


-З-


-І-

Індикатор (Indicator) - кількісний показник, обчислений за математичною формулою на основі часового ряду з метою прогнозування.

Інтрадей - внутрішньоденна торгівля (intraday) - торгівля орієнтована на отримання прибутку всередині одного дня. (див. Скальпувати).

Інсайд - важлива інформація, яка здатна вплинути на котирування акцій, але доступна в момент своєї появи лише вузькому колу осіб - інсайдерам. Інсайдери використовують цю інформацію у своїх інтересах до того моменту, як вона стає надбанням інших учасників.

Інструмент - торгові пари валют, метали, ф'ючерси, акції і т.д.

Історія рахунку - список повних закінчених транзакцій і неторгових операцій по торгівельному рахунку.


-К-

Канали тренду - це проведені на графіку прямі лінії, що проходять через западини при висхідній тенденції і через піки - при низхідній. Ці лінії визначають поточну тенденцію. Прорив лінії тренду зазвичай є сигналом про зміну тенденції.

Коригування (Correction) - явище, що означає короткочасний та незначний рух цін проти основного тренда.

Контроль ризиків (Risk Control) - використання правил торгівлі для обмеження втрат.

Клієнт - фізична або юридична особа, яка укладає арбітражні конверсійні операції з компанією по наданню компанією котирувань.

Кредитне плече (Leverage) - кредит, що видається брокером трейдеру і дозволяє збільшити кошти, на які можна здійснювати торгові операції. Кредит береться в момент відкриття операції. Зазвичай плече складає 1:100 - 1:200.

Кросова валютна пара (крос-валютні пари) - крос-курс, валютна пара, жодна з складових якої не є базовою на даному валютному ринку, тобто в котирування якої не входить американський долар. Це валютні пари EURJPY, GBPJPY, EURGBP, EURCHF.

-Л-


Ліквідність (Liquidity) - ринок, на якому завжди можна здійснити операцію (в робочі години), є ліквідним.

Лог-файл клієнта - файл, що створюється клієнтським терміналом, який з точністю до секунди протоколює всі запити і розпорядження, які відправлені Клієнтом до Дилера.

Лог-файл сервера - файл, що створюється сервером, який з точністю до секунди протоколює всі запити і розпорядження, що надійшли від Клієнта до Дилера, а також результат їх обробки.


-М-

Маржинальна торгівля - торгівля валютою під заставу (маржу). При маржинальній торгівлі обов'язкове проведення зворотної операції.

Маркет-мейкери - це великі банки та фінансові компанії, що визначають поточний рівень валютного курсу або процентних ставок за рахунок значної частки своїх операцій у загальному обсязі ринку.

Монопсонія (Monopsony) - ситуація на ринку, при якій одному покупцю протистоїть велика кількість продавців.


-Н-


Неторгова операція - операція внесення на торговий рахунок (зняття коштів з торгівельного рахунку) або операція надання (повернення) кредиту.

Нереалізований збиток (Unrealized loss) - збиток за ще не закритих позицій.

Нереалізований прибуток (Unrealized profit) - прибуток за ще не закритих позицій.

Нормальні ринкові умови - стан ринку, що задовольняє кожному з наступних умов: відсутність значних перерв у надходженні котирувань в торговельну платформу; відсутність стрімкої динаміки ціни; відсутність суттєвих цінових розривів.

NZD- Новозеландський долар - Ківі, нзд, гній.


-О-

Овернайт (Overnight) - угода на строк до початку наступного робочого дня.

Олігополія (Oligopoly) - ситуація на ринку, при якій досить обмеженому числу покупців протистоїть велика кількість продавців (виробників).

Ордер (Order) - документальне підтвердження намірів (розпорядження) учасників торгів, зареєстрованих у системі (в якості трейдера або дилера), укласти угоду на купівлю чи продаж лота за тією чи іншою ціною, через брокера (Broker) системи.

Офшор (Offshore) - зона з пільговим оподаткуванням або його повною відсутністю.

-П-


Повна закінчена транзакція - складається з двох протилежних торгових операцій з однаковим об'ємом (відкриття позиції і закриття позиції): купівлі з подальшим продажем або продажу з наступною покупкою.

Потік котирувань - послідовність котирувань по кожному інструменту, які надходять у торгівельну платформу.

Помилкове пробиття (False Breakout) - короткостроковий рух курсу через деяку умовну межу (попередня вершина або дно, рівень консолідації), а потім повернення і рух в протилежну сторону.

Перекупленість (Overbought) - ситуація, що виникає на ринку після стрімкого і значного підвищення цін (курсу).

Перепроданність (Oversold) - ситуація, що виникає на ринку після стрімкого і значного зниження цін (курсу).

Прослизання (Slippage) - ситуація, коли стоп-ордер виконується за гіршим курсом, ніж було замовлено при виставленні брокеру. Таке явище зустрічається під час швидко мінливого ринку. Виконати ордер по заданому курсу не представляється можливим, якщо котирування долає заданий рівень різким стрибком. Величина прослизання може варіюватися від одного пункту до декількох десятків пунктів.


-Р-


Радник - алгоритм управління торговим рахунком у вигляді програми на спеціалізованій мові MetaQuotes Language 4, надсилає запити і розпорядження на сервер, використовуючи клієнтський термінал.

Рахунок - спеціальний особовий рахунок внутрішнього обліку, відкритий в Компанії Клієнтом, на якому ведеться облік зобов'язань Компанії і Клієнта, які виникають з угод, що здійснюються в рамках цієї Угоди.

Розмір лота - кількість базової валюти в одному лоті, визначена у специфікації контрактів.

Розрахункова валюта - грошова одиниця, в якій здійснюються операції з поповнення рахунку і зняття коштів з рахунку.

Ринковий ордер (Market Order) - розпорядження трейдера укласти з ним угоду за ціною, існуючою в даний момент на ринку.

Рівень ордера - ціна, зазначена в ордері.

Рівень підтримки - нижня межа каналу.

Рівень опору - верхня межа каналу.


-С-


-Т-


-У-


-Ф-


-Х-


-Ц-


Ціна, що передувала неринковому котируванню - ціна закриття хвилинного бару, що передував хвилинному бару з неринковим котируванням.

Ціновий розрив - будь-яка з двох ситуацій: Bid поточного котирування більше Ask попереднього котирування; Ask поточного котирування менше Bid попереднього котирування.

Ціновий розрив на відкритті ринку - будь-яка з двох ситуацій: Bid котирування відкриття ринку більше Ask котирування закриття ринку; Котирування Ask відкриття ринку менше Bid котирування закриття ринку.

Ціновий кластер (Price cluster) - рівень ціни, у якого збігаються 2 або більше прогнозів її повороту на технічних індикаторах. При цьому вважається, що ймовірність розвороту зростає зі збільшенням числа збігів.

CHF - Швейцарський франк - Чіф, свисс.


-Ч-


-Ш-


Шип (Spike) - ціновий максимум (мінімум), який значно вище (нижче) максимумів (мінімумів) попередніх і наступних днів. Шипи представляють щонайменше тимчасову кульмінацію купівлі (продажу) і іноді можуть бути важливими максимумами або мінімумами.

-Я-


Явна помилка - відкриття/закриття позиції клієнта або виконання його ордера дилером за ціною, істотно відрізненою від ціни для даного інструменту в потоці котирувань на момент виконання цієї дії, або будь-яка інша дія або бездіяльність дилера, пов'язана з явно помилковим визначенням їм рівня цін на ринку в певний момент часу.

JPY - Японська йена - Йешка


-F-


-M-