Термінологія трейдера

-О-


Одягнути шорти (від англ. "short position" - коротка позиція) - відкрити операцію на продаж. Зустрічаються також вирази схожі за змістом - зашортить, шорти, ходити в шортах.

Обмежувач дурниці (Stop Loss) - наказ брокеру закрити збитковий ордер за вказаною ціною.

Обмежувач жадібності (Take Profit) - наказ брокеру закрити прибутковий ордер за вказаною ціною.

Отложки - відкладені ордери (Buy stop, Sell stop, Buy limit, Sell limit) - це наказ, при досягненні ринком певної ціни купити або продати за цією ціною певну кількість лотів.

Овернайт (Overnight) - угода на строк до початку наступного робочого дня.

Олігополія (Oligopoly) - ситуація на ринку, при якій досить обмеженому числу покупців протистоїть велика кількість продавців (виробників).

Ордер (Order) - документальне підтвердження намірів (розпорядження) учасників торгів, зареєстрованих у системі (в якості трейдера або дилера), укласти угоду на купівлю чи продаж лота за тією чи іншою ціною, через брокера (Broker) системи.

Офшор (Offshore) - зона з пільговим оподаткуванням або його повною відсутністю.