Producer Price Index - PPI / Індекс промислових цін

Оцінює середню зміну цін, що визначаються виробниками на всіх етапах виготовлення; не включає в себе імпортні товари, послуги і податки. Відстежується не окреме значення індексу, а його зміна протягом певного періоду часу. Індекс вважається показником майбутньої інфляції. Особливу увагу треба звертати на ядро індексу (core) - виключаються продукти харчування та енергоресурси. Публікується: 13:30 (GMT), 11-е число кожного місяця (дані за попередній місяць). Внесок у PPI основних груп товарів приблизно такий: споживчі товари, в основному автомобілі - 40%, продукти харчування - 23%, енергоносії, в основному бензин та інше паливо - 14%. Решта 23% йдуть на різне устаткування, машини і автомобілі (які, таким чином, входять двічі, як споживчий товар і як засіб виробництва). У звіті, крім індексу готової продукції, вказуються ще індекс цін на сировину і на незавершену продукцію (наприклад, мікросхеми або окремі частини механізмів). Ринки Форекс в основному реагують на індекс цін готових товарів, найбільш волатильні з яких продукти харчування та енергоносії. Типові властивості PPI в економічному циклі:

- більш волатильний, ніж CPI (food &energy становлять у ньому близько 36%, а в CPI приблизно 23%);

- має власний цикл, запізнюється щодо загального економічного циклу, аналогічний циклу CPI;

- пікові значення PPI (вираженого у відсотках річних) зазвичай запізнюються на 3 - 6 місяців від загальних піків економічної активності, а мінімуми його запізнюються від мінімумів економічної активності на 9 місяців;

- найчастіше, екстремуми PPI і CPI досягаються в одному кварталі і майже завжди віддалені не далі, ніж на квартал.