Personal Spending - Personal Consumption / Дані про динаміку зміни витрат громадян

Індекс відображає зміну витрачання коштів для задоволення особистих потреб. Чинить обмежений вплив на ринок Форекс. Його значення публікується після 20-го числа кожного місяця о 13:30 (GMT) одночасно з показником «Personal income». Індекс включає в себе три складові: витрати на придбання товарів тривалого користування, короткочасного користування і послуг. Про споживання товарів тривалого і короткочасного користування дає уявлення показник «Retail sales» (Роздрібні продажі). Процес споживання послуг, в свою чергу, змінюється з відносно постійною швидкістю, тому величина цього показника часто передбачувана. Таким чином, тільки значне відхилення цього показника від прогнозованих значень може вплинути на курс національної валюти. Зростання його значення є позитивним фактором для розвитку національної економіки та призводить до зростання курсу долара.