Payment Deficit / Дефіцит платіжного балансу

Його вплив на курс такий же, як і у дефіциту торгівельного балансу.

Функціонування валютного ринку і динаміка курсів валют тісно пов'язані з міжнародним співробітництвом у сфері торгівлі, культурних обмінів, міждержавних взаємодій, з міжнародними інвестиціями. У фінансовому плані відображення того місця, яке займає кожна країна в глобальній світовій структурі, виражається її платіжним балансом, що є підсумком міжнародних фінансових транзакцій резидентів цієї країни. Платіжний баланс (Balance of Payments), таким чином, фіксує співвідношення всіх основних видів міжнародних взаємодій: міжнародну торгівлю, рух капіталів, міжнародні послуги (туризм тощо), міждержавні розрахунки. У довгостроковій перспективі конкурентність країни визначається її національними ресурсами, індустріальною базою, професійною кваліфікацією робочої сили, структурою цін. У кінцевому рахунку, неочевидний характер взаємозв'язку цих факторів, ще більш ускладнений поточними політичними реаліями, робить зв'язок самого платіжного балансу з динамікою короткострокових валютних курсів не настільки явною, щоб його аналіз давав трейдеру конкретні підстави для прийняття рішень. Тому валютний ринок Форекс зазвичай концентрує увагу на основній складовій частині платіжного балансу - торгівельному балансі.