Inflation / Інфляція

Індекси інфляції: індекс споживчих цін (CPI) та індекс оптових цін (RРI). При зростанні інфляції курс, як правило, знижується. Висока інфляція - це погано, тому що високі відсоткові ставки, неминучі при такій інфляції, знижують ефективність виробництва і визначають перерозподіл капіталу від виробництв до посередників (торгівля та фінансові інститути). Промислові групи будуть виступати проти високої інфляції. Низька інфляція, або повна її відсутність - це погано, тому що починають страждати інтереси посередників. У торгівлі починається застій, так як ніхто не хоче купувати товари, які практично не ростуть в ціні, а то й падають. Фінансові посередники страждають через низькі відсоткові ставки. Оптимальне значення інфляції - це добре, тому що при стабільно високій ефективності виробничого сектора залишаються можливості для прибуткового ведення справ і у посередників, особливо у фінансових інститутів.

Небагато економічних індикаторів можуть за ступенем своєї значущості для валютних ринків зрівнятися з показниками інфляції. Трейдери пильно стежать за поведінкою цін, так як засобом боротьби з інфляцією, до якого вдаються центральні банки, є підвищення відсоткових ставок, а воно діє як зміцнюючий фактор на валютний курс. Крім того, рівень інфляції змінює реальні значення відсоткових ставок. Ринки державних облігацій з цієї причини дуже чутливі до даних по інфляції, а при їх вельми значному обсязі перерозподіл грошових потоків, викликаний рухами цих ринків, неодмінно позначається на валютних курсах.

Як і у випадку інших індикаторів, реакція валютних ринків на дані по інфляції залежить від стадії бізнес-циклу, на якій знаходиться економіка. Якщо на стадії росту з'являються ознаки інфляції, центральний банк може прийняти запобіжні заходи, дещо підвищивши офіційну відсоткову ставку. У цьому випадку головним чинником з точки зору валютного ринку буде збільшений на користь цієї валюти відсотковий диференціал і курс валюти підніметься. Зовсім інша реакція буде, коли інфляція починає прискорюватися на верхній стадії ділового циклу, коли реальним є перегрів економіки, що загрожує важким спадом. У цьому випадку у відповідь на зростання інфляції центральний банк також підніме ставки з метою охолодження активності, але реакція ринку буде прямо протилежною. Розуміючи, що попереду спад в такій економіці, пов'язаний з неминучим падінням курсів акцій, обсягом інвестицій, проблемами в зовнішній торгівлі, трейдери почнуть продавати цю валюту, а також і інші пов'язані з нею активи, так що наслідком стане падіння її курсу.