GDP Deflator / Дефлятор ВВП

Валовий внутрішній продукт в постійних цінах – це показник, який є альтернативним індексу споживчих цін (СРI) для виявлення інфляційного тиску в економіці. Його перевага, порівняно з СРI, в тому, що показник розраховується не на основі фіксованого кошика товарів і послуг і таким чином дозволяє контролювати будь-які зміни, що відбуваються за рахунок змін пріоритетів споживачів, а також появи нових товарів і послуг. Його ріст тягне за собою підвищення процентних ставок. Це відношення поточного значення ВВП до його базового значення. Відображає величину інфляційної складової в значенні ВВП. Публікується одночасно з ВВП. Значно впливає на ринок. В умовах очікування підвищення основних процентних ставок зростання його значення призводить до зростання курсу долара.